Adresgegevens architectenburo VOM
Visserlaan 7
6921 WZ Duiven

0316 26 49 90
info@vom-architectuur.nl

Publicatie VOM in:

Ontwerpproces

Initiatieffase/ Locatie

 

Plannen ontstaan vanuit een vraag. Van de vraag naar ruimte of het verbeteren van een stedenbouwkundige situatie, van de vraag om aandacht tot het herstellen van sociale samenhang. In de initiatieffase is het belangrijk deze vraag helder te formuleren. Omdat het hier niet gaat om oplossingen kan in een dialoog tussen diverse partijen het doel worden gesteld. Discussies in deze fase kunnen allerhande gronden hebben. Van programmatisch of stedenbouwkundig, tot filosofisch of maatschappelijk. Uiteindelijk formuleren de betrokken partijen in deze fase de vraag. Voor het inlevingsvermogen van de architect is het van groot belang op de hoogte te zijn van de problematiek rondom deze vraag.

 

  

Planvorming/ studie

 

Met betrokken partijen wordt de vraag en de problematiek eromheen geanalyseerd. De hoeveelheid informatie rondom het vraagstuk is hier van groot belang. Hier worden feiten verzameld, relatie onder de loep genomen, situaties geanalyseerd enz. Deze metaforische zandloper wordt van bovenaf gevuld met informatie. Hier begint een intensieve dialoog waarin in hoog tempo voorstellen en ideeën de revue passeren. “Around the table” is niet alleen van toepassing omdat er veel aan tafel overlegd zal worden. Het is tevens een term voor een tafeltennisspel met meerdere spelers. De spelers groeperen zich rondom de tafel en mogen beurtelings de bal slaan.  

 

 

Concept

 

Dit is het condensatiepunt van alle informatie. Een duidelijk diagram, maquette of schetsontwerp verbeeldt de gedachtes of het vraagstuk. Niet zozeer een oplossing als wel een abstracte weergave van iets dat de oplossing kan worden. Dit is dan ook het draaipunt van het ontwerpproces. Vanuit dit model zal worden vormgegeven, en aan dit model wordt deze vormgeving steeds getoetst.

  

Ontwerpen

 

Hier worden alle middelen aangegrepen het verhaal achter het ontwerp te vertellen. Voor de architect de taak om zijn gedachtes te verbeelden. Omdat onze opdrachtenportefeuille vrij divers is, is er geen standaard ontwerpmethodiek. Ieder nieuw ontwerp vraagt om zijn eigen uitwerkingsmethode.

 

 

Rendering/ film

 

De computer maakt driedimensionale modellering mogelijk. Wat voor de architect betekent dat een gebouw niet slechts de aaneenschakeling van gevels is. In drie dimensies kan vanuit alle hoeken en hoogte het gebouw worden bekeken. Tevens is het een hulpmiddel het gebouw in zijn omgeving te projecteren. Zo kunnen beelden worden gegenereerd die aangeven hoe het gebouw in zijn omgeving staat. Architectuur is echter niet zo statisch als het lijkt. Gebouwen staan dan wel stil, de gebruiker beweegt zich er doorheen.

 

 

Met film kan deze beweging worden gesimuleerd. Het is een ontwerp-methode die ook de tijd, de vierde dimensie, in het ontwerp betrekt. Welke beleving hoort bij welke beweging, wat ziet de gebruiker op welke looplijnen. Deze methode leert ons het ontwerp te ervaren, we begeven ons steeds ín en rond het ontwerp.

 

Maquette


De maquette verleent inzicht in het ontwerp. Door het maken van tastbare modellen zijn de gevolgen van ontwerpbeslissingen direct zichtbaar. Het is een communicatiemiddel dat duidelijk laat zien waar het om gaat, dit in tegenstelling tot de tweedimensionale tekening. Ontwerpen is in -en uitzoomen, beslissingen nemen en de consequenties overzien. Een combinatie tussen film (je in en om het gebouw begeven) en maquette bouwen (van buitenaf op het ontwerp kijken) helpen het ontwerp te begrijpen.

 

Schetsen

 

Het computertijdperk maakt het uitwerken van ontwerp

tot op de millimeter nauwkeurig mogelijk. Toch gaat er met deze digitalisering een stuk persoonlijkheid verloren.

Handschetsen geven het persoonlijke handschrift aan het ontwerp terug. Hoe echt de 3d-animatie ook lijkt, sfeer kan niet worden geanimeerd. Hoewel een handschets meer sfeer kent, is hij vaak wat maat betreft onnauwkeurig. Een combinatie waarbij de basisvorm door een computer is gegenereerd en de materialen, gevelinvulling en de situatie met de hand zijn getekend verbindt de voordelen met elkaar. Zo kent de schets de handtekening en de sfeer die de architect voor ogen heeft, maar staat toch goed ‘in de maat’.

 

Tekeningen

 

Het digitaliseren in de ontwerpfase betekent dat in de technische fase kan worden verdergegaan met het voorlopig ontwerp.Omdat maten op de millimeter kloppen zal het definitieve ontwerp maar weinig afwijken van het oorspronkelijke ontwerp. Omdat deze tekeningen tevens in drie dimensies worden vervaardigd kunnen in dit stadium nogmaals projecties in de bestaande situatie worden gemaakt om zo het geheel aan het conceptmodel te toetsen.

 

Technische fase

 

 

Hierbij vindt in de DO-fase met de projectleider een afstemming en toetsing plaats op de actuele bouwregelgeving en kosten. Voor de omgevingsvergunning worden in deze fase o.a energie-, ventilatie- en daglichtberekeningen gemaakt. Zo wordt binnen het bureau het plan voortdurend op bouwtechnische en financiële haalbaarheid getoetst. Na overleg met externe adviseurs zoals; constructeur en eventuele installatie adviseur(s) worden de definitieve technische tekeningen gemaakt.

 

Daarnaast worden alle te gebruiken materialen gekozen en vastgelegd in een bestek/technische omschrijving. Dit stuk vormt met de technische tekeningen de basis waarop een aanbesteding wordt gedaan.

 

 

Realisatie

 

Bij uitvoering is de projectleider altijd betrokken onder supervisie van de architect. Het architectenburo kan toezicht houden op de bouwplaats om ook hier de kwaliteit, zoals omschreven in de contractstukken, te waarborgen. Indien ook de werktekeningen binnen het bureau worden vervaardigd blijft ten alle tijden zicht op de kwaliteit van het werk.

 

 

  

 

 

 

 

Na de Oplevering

 

Ons buro kan betrokken worden bij de oplevering. De controle op de kwaliteit hoeft echter niet te eindigen na de oplevering van een gebouw. Als een soort nazorg kan ons buro voorzien in een meerjaren onderhoudsplan. Met dit plan wordt de gebruikskwaliteit van het gebouw gewaarborgd en de jaarlijkse kosten voor onderhoud vastgesteld. Zo worden voor 5-10 en 20 jaar de onderhoudskosten en levenscyclus van het gebouw vastgelegd, eventueel kan de projectleider de onderhouswerkzaamheden aan het gebouw coördineren en begeleiden.