Adresgegevens architectenburo VOM
Visserlaan 7
6921 WZ Duiven

0316 26 49 90
info@vom-architectuur.nl

Publicatie VOM in:

Profiel/werkwijze

Profiel

 

VOM architectuur en techniek komt voort uit het Duivense architektenburo ir. Ton Kersten. Daardoor is ons kantoor sinds 1985 actief betrokken bij ontwikkelingen in de regio. Met een bezetting van een architect, een projectleider/bestekschrijver en een bouwkundig medewerker werken wij aan een breed scala van opdrachten. Binnen ons horizontaal georganiseerde bureau zijn de lijnen kort en is een ieder op de hoogte van de lopende projecten. Op deze manier nemen en dragen al onze medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid.

 

Van woningbouw in al zijn facetten tot complexe zorggebouwen. Van eenvoudige aan -of verbouw tot het vormgeven van basisscholen, ons werkgebied is breed te noemen. Onder de noemer: woningbouw Duiven bouwden wij in 2009 in totaal 50 woningen en onder de noemer zorggebouw Pannerden in gemeente Rijnwaarden in dezelfde periode een woon service centrum. Tot ons specialisme behoort tevens scholen bouwen. In de afgelopen 10 jaar bouwde en renoveerde ons buro diverse scholen in Duiven, Zevenaar, Epe en Apeldoorn. Ook openbare gebouwen behoren tot ons portfolio, wij ontwierpen en bouwden: paviljoen Duiven, kinderboerderij Duiven en de Finse school Apeldoorn.

 

 

 

   

Werkwijze

 

Onze werkwijze kenmerkt zich door een strakke aanpak, korte communicatie lijnen en een open actieve houding. Hierin speelt de dialoog met opdrachtgever, gemeentelijke of provinciale overheden en externe adviseurs een cruciale rol. De architect is degene die in samenwerking met alle partijen het programma van eisen opstelt en de vertaalslag naar het ontwerp maakt. Zo is het ontwerp een resultante van de gebundelde krachten van betrokkenen. Het ontwerptraject is in handen van Paul van Olden. Vanaf het concept ontwerp wordt het plan uitgewerkt met de projectleider. Hierbij vindt in de DO-fase met projectleider Roland Mattijssen een afstemming en toetsing plaats op de actuele bouwregelgeving en kosten. Tevens worden in deze fase globale energie, ventilatie- en daglichtberekeningen gemaakt. Zo wordt binnen het bureau het plan voortdurend op bouwtechnische en financiële haalbaarheid getoetst. Bij uitvoering is de projectleider altijd betrokken onder supervisie van de architect. Omdat ook de werktekeningen binnen het bureau worden vervaardigd blijft te allen tijde zicht op de kwaliteit van het ontwerp.

 

Deze manier van werken, in combinatie met een optimale synthese tussen opdrachtgever en architect, leidt tot een verrassend proces waarbij de uiteindelijke kwaliteit hoger ligt dan aanvankelijk voor mogelijk werd gehouden.