Adresgegevens architectenburo VOM
Visserlaan 7
6921 WZ Duiven

0316 26 49 90
info@vom-architectuur.nl

Publicatie VOM in:

Projecten

Terug naar lopende projecten
IKC Platanenlaan te Zevenaar


Via een aanbestedingsprocedure waarin meerdere architecten werden gevraagd hun visie te geven heeft VOM deze klus verworven. Het betreft een ingrijpende verbouwing van een basisschool aan de Platanenlaan in Zevenaar. Het oude gebouw voldeed niet meer aan de huidige normen en liet vooral in organisatorische zin te wensen over. Zo was het niet mogelijk goede, op de lokalen aansluitende, leerpleinen te gebruiken. Met de huidige inzichten op educatie moest hier wat aan gebeuren. Ook in technisch opzicht was noodzakelijk het huidge gebouw aan te pakken. Om van deze twee scholen een Intergraal Kindcentrum te maken moet heel wat gebeuren. Zo moet de huidige noodhuistvesting, naast de school, worden gesloopt en moeten deze tientallen lokalen in, op of aan de huidige school worden gebouwd. Tevens moet het gebouw twee scholen gaan huisvesten en ruimte bieden aan buitenschoolse opvang. Ook een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal kunnen in het IKC Platanenlaan niet ontbreken.